Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole

Rejon działań

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zespole opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawcym w Kole obejmuje swoim zasięgiem oddziaływań wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze z rejonu powiatu kolskiego :

  

- miasto Koło                                                            - gminę Kłodawa

 

- gminę Koło                                                             - gminę Kościelec

 

- gminę Babiak                                                          - gminę Olszówka

 

- gminę Chodów                                                       - gminę Osiek Mały                                   

 

- gminę Dąbie                                                           - gminę Przedecz

 

- gminę Grzegorzew                                                 

 

 

Ilość placówek oświatowych w rejonie działania Poradni :

 

 

-         przedszkola                           -12

 

-         szkoły podstawowe             - 41

 

-         szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki  - 11

 

Poradnia współpracuje również ze stowarzyszeniem, organizacjami samorządowymi  i placówkami systemu opieki społecznej z rejonu powiatu.

 

Poradnia posiada folder i informator. Poradnia prezentuje swoją działalność w lokalnych mediach.